*For English scroll down* 

Collega aan het woord: Liviu Enache

Groep pijpfitters HarlingenTijdens ons bezoek aan Pieter en Marjolein op de vestiging in Noord-Nederland, mochten wij ook een kijkje nemen op een aantal werklocaties. Het was een aardig ritje vanuit Rotterdam naar Friesland, dus we hebben optimaal van deze (zonnige) dag gebruik gemaakt.

Op de afbouwlocatie van Doeksen in Harlingen werkt er via Konekta voor Marine Service Noord een groep pijpfitters en een tig-lasser voor het installeren van leidingwerk. Zij werken daar aan het leidingwerk in de machinekamers van twee veerschepen. Op vrijdag 8 maart 2019 zijn deze twee LNG-catamarans aan boord van het zwareladingschip Sun Rise vertrokken vanuit Vietnam. Na een lange zeereis arriveerden zij op 30 mei 2019 in Harlingen. Beide schepen zullen dienst gaan doen als passagierschip voor de verbinding van en naar de waddeneilanden Vlieland en Terschelling. De in gebruik name van de nieuwe, milieuvriendelijkere schepen zal een flinke kwaliteitsimpuls voor de vloot en de dienstverlening betekenen. (1)

Nieuwe schepen van Doeksen

(2) Op bovenstaande foto zijn de twee LNG-catamarans te zien aan boord van het zwareladingschip Sun Rise.

Op de afbouwlocatie ontmoeten we Liviu Enache. Een Roemeense pijpfitter en vader van 3 kinderen. Na een maand of 5 op een Italiaans scheepswerf gewerkt te hebben was het arrivederci Italia, hallo Nederland! Hij begon 2 jaar geleden in Bergen op Zoom, waarna hij zijn introk nam in de Rotterdamse haven en uiteindelijk in Friesland terecht kwam. Hij werkt nu 3 maanden voor Konekta én dat bevalt hem goed. Zijn vrouw en kinderen wonen in Roemenië, die ziet hij alleen tijdens vakanties. Dat is soms best zwaar om langere tijd van je gezin gescheiden te zijn.

Liviu Enache interview scheepswerf Harlingen

Het project in Harlingen loopt naar verwachting eind april af en dan is Enache benieuwd wat Konekta dan weer voor hem in petto heeft. “Het voelt goed om te werken voor Konekta, er zijn geen problemen en we begrijpen elkaar”, geeft hij aan. Momenteel woont Enache in een woning van Konekta in Sneek. Na een volle werkweek van maandag t/m vrijdag zoekt hij in het weekend de rust een beetje op en kookt en vist hij graag.

We zijn benieuwd wat we nog meer kunnen gaan zien van Enache in de toekomst. Voor nu veel succes gewenst in Harlingen!

Lees ook het verhaal van Pieter Scheffer.

Bronnen:
(1) De nieuwe schepen van Doeksen, Rederij Doeksen. Geraadpleegd op donderdag 26 maart 2020.
(2) Rederij Doeksen, Foto: Schepen op weg naar huis. Geraadpleegd op donderdag 26 maart 2020.

 


 

Colleague speaking: Liviu Enache

During our visit to Pieter and Marjolein at our location in the North, we were also allowed to take a look at a few work locations. It was a long drive from Rotterdam to Friesland, so we made the most of this (sunny) day.

At the Doeksen shipyard in Harlingen, a group of pipe fitters and a tig welder are working via Konekta for Marine Service Noord to install pipework. They are working in the engine rooms of two ferry ships. On Friday March 8, these two LNG catamarans departed from Vietnam on board of the heavy lift vessel ‘Sun Rise’. After a long sea journey, they arrived in Harlingen on May 30. Both ships will serve as a passenger ship for the connection to and from the Wadden Islands ‘Vlieland and Terschelling’. The commissioning of the new, more environmentally friendly ships will provide a significant boost to the quality of the fleet and their services. (1)

Nieuwe schepen van Doeksen

(2) The photo above shows the two LNG catamarans on board of the heavy lift vessel ‘Sun Rise’.

At the shipyard we met Liviu Enache. A Romanian Pipe Fitter and father of 3 children. After working at an Italian shipyard for about 5 months, he said arrivederci Italia, hello the Netherlands! He started 2 years ago in Bergen op Zoom, then he took up residence in the port of Rotterdam and eventually ended up in Friesland. He has been working for Konekta for 3 months now and that suits him well. His wife and children live in Romania, he only sees them during the holidays. And that is sometimes quite difficult to be separated from your family for a longer period of time.

Liviu Enache interview scheepswerf Harlingen

The project in Harlingen is expected to end at the end of April and Enache will be curious to see what Konekta has in store for him afterwards. “It feels good to work for Konekta, there are no problems and we understand each other,” he says. Enache currently lives in a house of Konekta in Sneek. After a full working week from Monday to Friday, he takes his rest during the weekend and likes to cook and fish.

We are curious about what else we can see from Enache in the future. For now good luck in Harlingen!

Sources:
(1) De nieuwe schepen van Doeksen, Rederij Doeksen. Consulted on Thursday 26 March 2020.
(2) Rederij Doeksen, Photo: Ships on their way home. Consulted on Thursday 26 March 2020.

Leave a Reply